Direct naar hoofdinhoud

Privacybeleid

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Mijn Vermogenszorg uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mijn Vermogenszorg van u verwerkt, om u goed van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens

Mijn Vermogenszorg verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres of een bankrekeningnummer. Die gegevens zijn nodig, omdat u b.v. advies wilt hebben, een offerte wilt ontvangen en/of Mijn Vermogenszorg de factuur moet sturen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we dat doen en op welke manier u van uw rechten gebruik kunt maken.

Waarvoor verwerkt de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor:

Hoe komen we aan uw gegevens?

In bijna alle gevallen werken we op basis van de gegevens die u zelf aanlevert. We raadplegen het Handelsregister als we deze specifieke gegevens nodig hebben voor de uitoefening van onze taak. 

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen die medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werk, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisatie te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen. 

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dat moet, bijvoorbeeld als we voor het uitvoeren van taken daar afhankelijk van zijn, op basis van wet of een uitspraak van de rechter. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen, zover dat voor ons in te schatten is. Als we andere partijen inschakelen voor onderzoek of enquêtes waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn zorgen we ervoor dat u niet als persoon herleidbaar bent. We anonimiseren de gegevens. Als dat niet mogelijk is vragen we altijd om uw toestemming. 

Toestemming

Als u toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. 

Website en cookies

U bezoekt onze website zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem 

automatisch een klein bestand (een cookie) met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. 

Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw (aan)vraag, inclusief het eventuele vervolgtraject, te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. 

Google Analytics

We verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Daarvoor gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Dat doen we op de volgende manier:

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging. Deze kunt u bereiken via 06 – 46 59 48 09, of via .

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken

Het kan voorkomen dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens. Dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Mijn Vermogenszorg heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten. Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of is er informatie met persoonsgegevens naar u verzonden die voor iemand anders bestemd zijn? Meld dit dan bij onze Functionaris Gegevensbescherming: 06 – 46 59 48 09, of via . Wij horen ook graag van u als u het vermoeden heeft van een datalek.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Dit betekent dat we hiervoor de wetgeving volgen voor alles wat te maken heeft met onze bedrijfsvoering. Overige gegevens bewaren we alleen langer als dat nodig is ten behoeve van een normale dienstverlening aan u als klant. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens.

Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens we van u hebben kunt u contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

Als u contact hierover met ons opneemt, let er dan op dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we geen gegevens van de verkeerde persoon doorgeven, aanpassen of verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u tijdens kantooruren bellen met 06 – 46 59 48 09, of via . U wordt dan zo spoedig mogelijk in contact gebracht met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen. U kunt ook bij de Autoriteit persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons.