Direct naar hoofdinhoud

Vermogenszorg

Onze toegevoegde waarde

Bij Mijn Vermogenszorg willen we inzicht geven in uw financiële positie, nu en in de toekomst. Hierbij kijken we heel nadrukkelijk naar het totaalvermogen. Dit betekent dat we zowel het zakelijke als het privé gedeelte meenemen in onze gesprekken. Wij vinden deze “samenvoeging” een logische stap. Immers het zakelijke vermogen heeft vaak een grote impact op de privé situatie, denk aan loon uit onderneming, dividend en bijvoorbeeld de waarde bij verkoop. Naast de financiële impact is er nog een andere reden om beide aspecten te belichten. Dat betreft de impact van een eigen zaak op een gezin of familie op het moment van overdracht of overlijden. Door goed stil te staan bij verschillende scenario’s, verschaffen we inzicht in uw financiële situatie, de mogelijkheden en de risico’s. Uiteindelijk combineren we dit met uw wensen, zodat u een duidelijk beeld krijgt van uw situatie. Vervolgens kunnen we samen de juiste stappen zetten om e.e.a. optimaal in te richten.

Circle of life

In ons advies staan we ook nadrukkelijk stil bij uw situatie na overlijden. Hoe heeft u e.e.a. geregeld, wie volgt u op en wat gebeurt er met uw vermogen. Onze ervaring is dat veel zaken in het verleden goed zijn geregeld, maar dat er al jaren geen update meer is geweest. Bij een groeiend vermogen of bij een hernieuwde gezinssituatie kan dat wel zeer wenselijk zijn. Wij kijken met u mee naar uw situatie en wensen. Het is namelijk belangrijk dat uw vermogen na overlijden conform uw wensen wordt verdeeld.

Klantbelang voorop

  • Totaalconcept

    Ons doel is om u een totaalbeeld van uw financiële situatie te geven. Hierbij kijken we naar uw privé situatie, maar ook naar uw zakelijke situatie. Daarnaast werken we met scenario’s voor de toekomst. Alles om u zo goed mogelijk een beeld te geven van uw situatie nu en later.
  • Wij staan voor u klaar.

    Wij vinden klantcontact belangrijk en stoppen niet na een eenmalig advies. We nodigen u minimaal 1 keer per jaar uit om te bekijken of herrijking nog nodig is. Daarnaast zijn we zeer goed bereikbaar voor tussentijdse vragen. Uiteraard hoort een vrijblijvende kennismaking ook tot de mogelijkheden. Neem vooral contact op bij interesse.

Elk moment in het leven heeft zijn eigen uitdaging

Inzicht huidige situatie
Vaststelling toekomstwensen
Wensen na overlijden
Na overlijden

U heeft met zorg uw bedrijf en vermogen opgebouwd. Een goede en heldere overdracht van het vermogen na uw overlijden is dan ook belangrijk. Dit geeft rust voor uzelf bij leven en zorgt voor duidelijkheid bij nabestaanden na uw overlijden. Uiteraard spelen naast persoonlijke overwegingen fiscale consequenties ook vaak een rol. Hoe kunt u zo slim mogelijk voldoen aan uw persoonlijke wensen?

Opbouw vermogen

De meeste mensen bouwen vermogen op vanaf ruwweg hun 30e. De woning is gekocht, de auto staat op de oprit en de spaarrekening groeit. Voor ondernemers speelt daarbij ook nog dat hun onderneming veelal verder professionaliseert. Dit moment in het leven is een goed moment om te starten met een duidelijke financiële visie voor de toekomst.

Om u zo goed mogelijk te helpen bij de juiste inzichten, starten we met een duidelijke uiteenzetting van de huidige situatie.

Pensionering

De leeftijd waarop mensen met pensioen willen, verschilt per persoon. Maar de meeste mensen stoppen op den duur met werken om te gaan genieten van een pensioen. Het is belangrijk om goed voor ogen te hebben hoe u uw pensioen in wilt vullen. Wat zijn uw wensen en welke verplichtingen horen daarbij?

Levenstestament

Een speciaal plekje in de estate planning heet “het levenstestament”. Met dit document zorgt u ervoor dat iemand anders beslissingen kan nemen op het moment dat u daar bij leven niet meer toe in staat bent. Dit kan betrekking hebben op uw financiële situatie, maar ook op uw gezondheidstoestand.

Maatwerk is voor ons belangrijk

Iedere klant is uniek en iedere klant zal op een ander punt in haar/zijn leven staan. Een optimale klantbediening vraagt daarom ook altijd maatwerk. Dit past bij onze visie en geeft in onze ogen ook het beste rendement, zowel financieel als qua gevoel.